O projektu

V roce 2018 jsme si připomněli 150. výročí narození architekta Dušana Jurkoviče, který se svým dílem nesmazatelně zapsal i do historie Luhačovic. V rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg, byl realizován projekt Dušan S. Jurkovič – náš architekt. Partnery projektu jsou město Brezová pod Bradlom a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Oba partnery spojuje zájem o osobnost architekta. V Brezové pod Bradlom se narodil a zemřel architektův děd Samuel, působil zde jeho otec Juraj a Dušan Jurkovič zde strávil své dětství. V neposlední řadě zde vystavěl své nejznámější a nejvíce monumentální dílo – mohylu M. R. Štefánika. V Luhačovicích vytvořil architekt na počátku 20. století mimořádný soubor čtrnácti staveb, několik interiérů, řadu plánů a návrhů. Luhačovice byly jednou z jeho prvních realizací, které mohl pojmout komplexně, rozvinout v nich inspirace z lidového stavitelství, vytvořit svébytný umělecký styl a prokázat zde i svůj urbanistický talent.

Záměrem projektu je propojení české a slovenské veřejné instituce za účelem společného cíle – shromáždění a prezentace dokladů k životu a dílu architekta Dušana S. Jurkoviče a zpřístupnění jeho odkazu široké veřejnosti. Projekt je platformou pro společnou strategii výchovy ke vztahu ke kulturnímu historickému dědictví na příkladu osobnosti, přesahující hranice států. Záměrem projektu je zatraktivnit historický potenciál, představovaný souborem Jurkovičových staveb, urbanistických plánů, designu nábytku i nerealizovaných projektů, představit je veřejnosti moderními formami za pomoci digitálních technologií a přiblížit je tak mladším generacím.

Součástí projektu je vytvoření expozice Kabinet Dušana Jurkoviče pro účely Centra pro zpracování odkazu Dušana Jurkoviče v Muzeu luhačovického Zálesí v Luhačovicích, dokumentujícího Jurkovičovu architektonickou tvorbu i odborné národopisné práce na česko-slovenském pomezí. Obsahem expozice je prezentace a popularizace díla a osobnosti Dušana S. Jurkoviče. Expozice je naplněna řadou aktivit, včetně sbírkových předmětů, replik mobiliáře, modelů, virtuální prohlídky a elektronické aplikace. Vyvrcholením projektu byly dva odborné semináře, které se uskutečnily v den 150. výročí narození architekta 23. srpna 2018 v Brezové pod Bradlom a v den 100. výročí vzniku Československa 28. října 2018 v Luhačovicích.